Om oss

XK Entreprenør AS er en mesterbedrift, og vår kjernekompetanse er restaurering av antikvariske fasader. Vi er utfører i tillegg mur og pussarbeider, flislegging, fasadeisolering og entreprenør oppdrag i samarbeide med andre håndverkere. Vi utfører i tillegg til puss og betong, kjemisk malingsfjerning, sandblåsing av stål og korrosjonsbehandling. Vi gjør alt av malerarbeid, og utfører også komplette våtrom, med membran og flisarbeid.

Vi er kjent for, og stolte av vår faglige dyktighet, vår fleksibilitet og vår evne til å løse store komplekse oppdrag til kundens største tilfredshet. I samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere kan vi også bistå med arbeidsbeskrivelse og tilstandsvurdering for senere pristilbud.


Kvalifisering:


XK Entreprenør er en mesterbedrift, og har følgende sentrale godkjenning i medhold av plan og bygningsloven av 27. juni 2008 §22 - 1, og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)

  • Utførelse av murarbeid i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2

Godkjenningen er gyldig til 17. desember 2019.

Sentral Godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning elle kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven.

Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilket av de 64 fagene det dreier seg om, og uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant til krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene.

Norske Murmesters Landsforening (NML) er en aktiv bransjeorganisasjon med engasjerte medlemmer gjennom 100 år. Historien forplikter, samtidig som den gir fremtidsrettede aktiviteter til beste for murerfaget. Medlemmene kan påvirke utviklingen i faget. Medlemskap forutsetter gyldig mesterbrev i murerfaget og bygger som utgangspunkt på at firmaet er registrert i Brønnøysund og med virksomhet innen murerfagets disipliner.

Firmaets historie


XK Mur & Puss AS ble startet av Xhevdet Kadrijaj i 1994. XK Entreprenør as ble etablert i 2010, med XK Mur og Puss som morselskap.

Som tredje generasjons murer fra hjemlandet Kosovo, var det naturlig for Xhevdet å starte i samme bransje i Norge.
Xhevdet benytter fagfolk hovedsaklig fra Polen som arbeidskraft, både på grunn av deres stolte håndverkstradisjoner, deres solide kunnskap om mur og pussearbeider og deres iver i arbeidet.

Fra starten satset firmaet på restaurering av gamle fasader, og har opparbeidet seg et meget godt renommé i bransjen, og hos antikvarene. I tillegg tar firmaet også på seg vanlige mur og pussoppdrag, slik som nybygging og flislegging, både for det profesjonelle og det private markedet.

Daglig leder er Xhevdet Kadrijaj. Robin Kadrijaj er utdannet bygningsingeniør og er prosjektleder. Beslim Kadrijaj er murer og hovedbas. I tillegg er Rolf Tollefsen ansatt som arbeidende styreleder. Han har tidligere blant annet vært ansatt som adm. direktør og advokat i Norske Murmesters Landsforening gjennom 25 år.

Alle har lang erfaring og kompetanse innen sine fagområder.
Kredittinformasjon