Oscars gate 29, Nederlands Ambassade

Oscars gate 29. Den opprinnelige villaen ble oppført i 1868, tegnet av Wilhelm von Hanno i Italiensk renessanse har senere fått både karnapper, balkong og tilbygg. Det siste tilbygget ble realisert i 1998 for Nederlands Ambassade, som fortsatt eier huset.
Vi rehabiliterte villaens fasader i 2014 - 2015. Arbeidene ble overlatt til oss, da Ambassaden hadde fulgt med, og så resultatet av rehabiliteringen av Oscarsgate 31, som vi gjorde året før. Det var et ønske fra Ambassaden at de ville ha samme utførelse og kvalitet som villaen i Oscarsgate 31, og slik ble det. Det ble benyttet kalkmørtler, de riktige materialer for en antikvarisk fasade. Alle dekorasjoner og detaljer, som trekninger og bånd, ble reparert og tilbakeført til sin originale form. Fasadene ble malt med silikatmaling, som skal gi huset en riktig fargesetting, samtidig som pussens levekår er opprettholdt. Disse detaljene i rehabiliteringen var viktig for dagens eier, og for oss, og rehabiliteringen ses på som serdeles velykket av alle parter.