Oscars Gate 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oscars gate 31 ligger i Homannsbyen, som er en oase vi kan være stolte av. Villaen ble oppført i 1860 av fideikomissbesitter Valentin Wilhelm Hartvig Huitfeldt-Kaas etter arkitekt Bulls tegninger, og tilhørte senere sønnen, riksarkivar Huitfeldt-Kaas.
Huset har tilhørt samme familie siden det ble oppført.
Vi rehabiliterte villaens fasader i 2013 - 2014. Det ble benyttet kalkmørtler, de riktige materialer for en antikvarisk fasade. Alle dekorasjoner og detaljer, som trekninger og bånd, ble reparert og tilbakeført til sin originale form. Fasadene ble malt med silikatmaling, som skal gi huset en riktig fargesetting, samtidig som pussens levekår er opprettholdt. Disse detaljene i rehabiliteringen var viktig for dagens eier, og for oss, og rehabiliteringen ses på som serdeles velykket av alle parter.