Schweigaardsgate 28, Trelastlageret

Fasadene ble bygget opp på nytt etter en brann. Siden det var et trelastlager var skadene naturlig nok store, da det brant godt i det tørre treverket. Restene av den kjente fasaden kunne ikke stå, og det ble bestemt at den skulle bygges opp på nytt.
Oppbyggingen ble utført av oss etter gamle skisser og fotografier. Oppbyggingen ble gjort med tidsriktige materialer i forhold til når bygningen var bygget, og ble malt med kalkmaling, som senere er erstattet med silkatmaling, som gir bedre resultat i forhold til den forurensningen og sprut fra biler det er i Schweigaards gate, som går tett inntil fasaden. Byggherre valgte oss også for oppmalingen.
Fasaden ble fredet av byantikvaren straks den var ferdig bygget.