Antikvarisk arbeid

Vi har et utmerket samarbeide med antikvariske myndigheter og kan sørge for å sette alle murfasader tilbake til tilnærmet opprinnelig standard og utseende.

Verktøyet
Verktøyet vi bruker er det samme som har blitt brukt i tusener av år.
Hender, murerskje, pussebrett og sjablonger.

Sjablonger

Vi lager sjablonger etter rester av trekningene som er i orden, eller gjenskaper sjablonger/trekninger etter tegninger og bilder, for korrekt gjenoppbygging av gesimser og andre trekninger

Mørtler
Vi bruker historisk riktige, og anerkjente bindemidler og mørtler tilpasset de oppgavene vi er satt til å løse.

Dekorasjoner og gipsmakerarbeider
Vi tar også avstøpninger av dekorasjoner og detaljer for rekonstruksjon og ny oppbygging.

Prosjekt og gjennomføring
Alle større prosjekter trenger en god planleggingsfase. Vi bistår alle våre oppdragsgivere i planleggingsfasen med vår erfaring og kunnskaper. Ved befaring og gjennomgang av puss og malingsprøver vil vi kunne danne oss et bilde av skadeomfang, behov for utbedring og alternativer til utførelse.

Antikvariske myndigheter og eksterne ressurspersoner er derfor viktig for oss, og vi har, for å løse oppdragene til det beste for kunden, en god dialog med disse.

Når det praktiske arbeidet er igangsatt holdes en så effektiv fremdrift som mulig, og vi sørger for ikke å gå på tvers av materialenes egenskaper.