Rens av fasader


Vi utfører alle typer rens av fasader, slik som kjemisk malingsfjerning, syrerens av tegl og granitt, og vanlig fasadevask med såpe og vann.

Kjemisk malingsfjerning utføres i forbindelse med fasaderehabilitering, for å fjerne gammel flassende organisk maling. På denne måten skaffer man et godt underlag for maling med mineralske malinger.

Syrerens av granitt og tegl gir en betydelig renere flate, og sort tegl og granitt blir påny ren og får tilbake sitt opprinnelige utseende. Rensen kan utføres med forskjellige produkter, avhengig av hvor ren flate som er ønskelig. Det er imidlertid verd å merke seg at noe "patina" vanligvis står tilbake etter en rens, men det er jo egentlig det man ønsker. En gammel fasade bør ikke fremstå som ny.

Fasadevask med fasadesåpe gjøres før fasaden skal males, og gir et godt grunnlag for ny maling, men en slik vask frisker også opp en malt fasade uten vidre behandling. Slik vask anbefales for å forlenge tiden mellom hver nødvendige oppmaling av fasaden.