Vår kjernekompetanse er fasaderestaurering

Vi er kjent for – og stolte av – vår faglige kompetanse, erfaring og dyktighet enten oppgaven er en antikvarisk fasade eller rehabilitering av nyere bygg.

Tradisjoner og materialkunnskap

Byggverk med puss på murverk har gamle aner i Skandinavia helt siden 1200-tallet. Vår stolthet for faget gir oss en ekstra glede i å videreføre tradisjonene.

Kvalitet som varer – i tiår etter tiår

XK Entreprenør har egne murere, murmester, ingeniør og arkitekt og er derfor godt rustet for å planlegge og utføre alle typer mur, murpuss og fliskonstruksjoner.

Løsningsorienterte og fleksible

XK Entreprenør ønsker å være blant de beste i klassen. Helst aller best. Derfor er vi fleksible og kjent for å løse store og kompliserte oppgaver for tilfredse kunder.

Vinner av Bygg og Bevar-prisen 2018

«XK Entreprenør har markert seg som en bedrift med et enestående fokus på kvalitet og respekt for bygningene de har arbeidet med. Gjennom oppdrag på murgårdsfasader i Osloområdet har bedriften bidratt til å løfte fokuset mot det tradisjonelle murerfaget.»

Referanser

Oslo Gate 16

Oslo gate er en gate i Gamlebyen i Oslo. På denne bygården har vi har pigget og pusset hele fasaden. Skjæring og hugging av løspuss har vært begrenset til områder hvor det er fare for vannintregning og frostskader. Sålebenker er slipet og pusset på nytt, samtidig som at takgesism har blitt hogget og gjennopptrettet tilnærmet opprinnelig stand.

Les mer

Otto Treider

I slutten av 2017 startet vi vårt arbeid på Otto Treiders handelsskole i Kristian Augusts gate 21 i Oslo. Otto Treider skal inngå i den nye komplekset for Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les mer

Oscars gate 31

«Når du bor i et hus med antikvarisk verdi, ønsker du fagfolk til å rehabilitere; fagfolk du kan stole på og som virkelig kan sitt håndverk. Å følge med på hva XK Entreprenør utførte, gjorde at vi ble enda stoltere av huset vårt. Det er et firma jeg ikke nøler med å anbefale til krevende jobber. Alle var hyggelige å ha med å gjøre. Jeg har ikke én eneste ting å sette fingeren på.» Henrik Huitfeldt

Les mer

Nedre Slottsgate 3

«Jeg vil på det varmeste anbefale XK Entreprenør til alle som skal rehabilitere murfasader. Firmaet har dyp kompetanse på området, og har gjort et glimrende arbeid for oss på vår eiendom Nedre Slottsgate 3 i Oslo. Vi kommer til å bruke XK Entreprenør på andre av våre eiendommer. Fra Kosovo har XK Entreprenør tatt med seg kompetanse man ikke finner i samme grad blant lokale norske murere. Kontakt meg gjerne for mer informasjon.”

Les mer

Gyldendal med Danskehuset

Gyldendals Forlags fasade på Sehesteds Plass og mot Univesitetsgaten ble rehabilitert i 2012. Det meste av plane flater og mye av dekorasjonene var ødelagt fordi det ved tidligere rehabiliteringer var benyttet materialer som ikke passet til.

Les mer

Schweigaardsgate 28, Trelastlageret

Fasaden mot Schweigaards gate til landets eneste fredede trelastlager ble satt opp på nytt etter en brann i 2003. Bygningen ble tegnet av arkitekt Harald Kaas og oppført i 1912. Bygningen var ikke godt nok brannsikret, selv om det var bevilget penger til det. Trelastbygningen ble fredet blant annet på grunn av en karakteristisk form på fasaden og den historiske betydningen den har for trevaredrift i Oslo og langs Akerselva fra 1500-tallet og fremover.

Les mer

Tjenster

Uttalelser

“ Jeg vil på det varmeste anbefale XK Entreprenør til alle som skal rehabilitere murfasader. ”

Hans Erik Torp

Torp Eiendom

Uttalelser

“ XK Entreprenør har vært og er en foretrukket samarbeidspartner på flere større byggeprosjekter. De innehar god kompetanse og har fornuftige priser. De er dyktige på mur, flis, tradisjonell puss og sprøytepuss. I tillegg til kompetanse har de kapasitet til å levere det vi trenger i tide. ”

Murmester Jon Rusvik

Veidekke ASA

Uttalelser

“ XK Entreprenør viser omsorg og respekt både for bygget, materialene og byggherre. ”

Camilla Sandem Dhelie

Salgssjef Fasade/Vegg Weber Norge

Uttalelser

“ De behersker til fulle et 4000 år gammel håndverk med kalk og trekninger, og de er alltid blant dem jeg anbefaler når jeg blir spurt om flinke murerbedrifter. Og jeg har aldri hørt om misfornøyde kunder av XK Entreprenør. ”

Murmester Arild Levernes

Einar Stange

Uttalelser

“ Heldigvis er det innvandret murere til Norge som til fulle behersker det vi trenger. De kommer fra en eldgammel tradisjon hvor teglstein og naturstein murt med kalkmørtler er enerådende. ”

Malermester Ole Andreas Klaveness

Malermester Ole Andreas Klaveness