Oslo Gate 16

Bygget og jobben

Oslo gate er en gate i Gamlebyen i Oslo. På denne bygården har vi har pigget og pusset hele fasaden. Skjæring og hugging av løspuss har vært begrenset til områder hvor det er fare for vannintregning og frostskader. Sålebenker er slipet og pusset på nytt, samtidig som at takgesism har blitt hogget og gjennopptrettet tilnærmet opprinnelig stand.